University of Toyama Institute of Natural Medicine English
  Research Staff Members Publications Field Investigation Links  
                         

Members

 
PD
(MIF Research Fellow)
Simplice Joel
Tatsimo Ndendoung
D3 Mai ASANUMA
D2 (Oct) Zolboo BATSUKH
D1 (Oct) Huan-Huan YU
M2 Zhi-Yan HOU
M2 Han-Pei ZHANG
M2 (Oct) Yasenjiang AXIMU
M2 (Oct) Qun-Dong LIU
B6 Aimi SHIRAKAWA
B6 Yuki TOMITA
B5 Kenichiro HOTTA
B5 Shin KIMIJIMA
B4 Shiori TAKAO
B4 Shiho HANAZAWA
 
© Shoyaku Shigen Kagaku Bun'ya

Division of Pharmacognosy,
Institute of Natural Medicine, University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama, 930-0194, Japan
TEL: 81-76-434-7601 / FAX: 81-76-434-5064
Institute of Natural Medicine
University of Toyama