University of Toyama Institute of Natural Medicine English
  Research Staff Members Publications Field Investigation Links  
                         

Members

 
PD Haibo HE
D4
Mai ASANUMA
D3 (Oct) Zolboo BATSUKH
D2 (Oct) Huan-Huan YU
D1 Mikako IMAI
D1 (Oct) Yasenjiang AXIMU
D1 (Oct) Qun-Dong LIU
D1 (Oct) Yu-Zhuo DONG
Guest Scientist Han-Pei ZHANG
B6 Kenichiro HOTTA
B6 Shin KIMIJIMA
M1 Shiori TAKAO
B5 Shiho HANAZAWA
B4 Yoshimasa YAMAMOTO
B3 Ryouhei KAWASAKI
 
© Shoyaku Shigen Kagaku Bun'ya

Division of Pharmacognosy,
Institute of Natural Medicine, University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama, 930-0194, Japan
TEL: 81-76-434-7601 / FAX: 81-76-434-5064
Institute of Natural Medicine
University of Toyama