University of Toyama Institute of Natural Medicine English
  Research Staff Members Publications Field Investigation Links  
                         

Members

 

PD

(MIF Research Fellow)

 

Khin Khin Win Aung

PD Haibo HE
D4
Mai ASANUMA
D2 (Oct) Zolboo BATSUKH
D1 (Oct) Huan-Huan YU
D1 Mikako IMAI
Guest Scientist Han-Pei ZHANG
M2 (Oct) Yasenjiang AXIMU
M2 (Oct) Qun-Dong LIU
B6 Kenichiro HOTTA
B6 Shin KIMIJIMA
M1 Shiori TAKAO
B5 Shiho HANAZAWA
B4 Yoshimasa YAMAMOTO
 
© Shoyaku Shigen Kagaku Bun'ya

Division of Pharmacognosy,
Institute of Natural Medicine, University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama, 930-0194, Japan
TEL: 81-76-434-7601 / FAX: 81-76-434-5064
Institute of Natural Medicine
University of Toyama